W latarniach żeliwnych słupy wykonane są w całości z żeliwa konstrukcyjnego, w których elementy jak podstawa, maszt są łączone ze sobą poprzez skręcanie.

Słupy mają charakter zdobniczy z odniesieniem do historii. Na bazach dodatkowo może być umieszczany herb miasta.